SITUAȚIE VACCINARE

ȘCOALA GIM.”ENEA GRAPINI” ȘANȚ

 NR.2183/29.10.2021

MACHETA PERSONAL VACCINAT

UNITATEA DE INVATAMANTTOTAL CADRE DIDACTICE VACCINATETOTAL PERSONAL AUXILIAR VACCINATTOTAL PERSONAL NEDIDCATIC VACCINATTOTAL PERSOANE DIN UNITATE CARE DORESC SA SE VACCINEZEPONDERE PERSONAL VACCINAT
Șc.Gim.”Enea Grapini” Șanț1223035,42%

NOTA: SE VA  TRECE NR. TOTAL DE PERSONAL VACCINAT PANA IN PREZENT. VA ROG MACHETA SA FIE COMPLETATA PANA LA ORA 13

DIRECTOR

PROF. HORGA REGHINA-LEONTINA