Înscriere în Clasa pregătitoare

 

 

 

Înscriere în învăţământul primar 

         

Informaţii utile pentru părinţi:

Argument pentru clasa pregătitoare – câștig pentru educație;

Ce învaţă copiii la clasa pregătitoare?;

Parteneriatul dintre Şcoală și Familie în avantajul copilului.

Clasa pregătitoare – un câştig pentru educaţie

 Chiar dacă această clasă pregătitoare a iscat multe controverse, în timp, se vor vedea şi efectele sale pozitive. Practic, copiii vor fi ajutaţi să socializeze, să se integreze în mijlocul altor copii, iar în final vor putea să se acomodeze mai uşor în clasa I, unde procesul educaţional este diferit de cel cu care s-au obişnuit la grădiniţă.       

Clasa pregătitoare trebuie văzută ca pe un câştig, ca un „drum” spre învăţământul occidental, pentru că învăţăm copiii să comunice şi să facă lucruri practice. Este un lucru extraordinar că se merge pe practică şi asta trebuie să înţeleagă părinţii.

 

Ce învaţă copiii la clasa pregătitoare?

Copiii care vor învăţa în clasa pregătitoare vor avea un program lejer şi discipline care să le ofere trecerea  mai uşoară în clasa I. O oră va avea doar 35 de minute, iar ca discipline, vor învăţa:

Comunicare în limba română,

Matematică şi Explorarea mediului,

Dezvoltare personală,

Educaţie pentru societate,

Arte vizuale şi Lucru manual

Tehnologii de informare și comunicare (TIC).

 

De asemenea, se vor face  cu cei mici ore de muzică şi mişcare, vor studia şi o limbă străină, Religie, unele discipline fiind  opţionale.

Programa disciplinei Educaţie pentru societate la clasa pregătitoare urmăreşte integrarea socială a copiilor în colectivitate prin aplicarea normelor de conduită, copiii fiind învăţaţi regulile de politeţe, formulele de salut şi de adresare, precum şi regulile elementare în conversaţie. La disciplina Educaţie pentru societate vor fi combinate elemente de geografie locală, istorie familială şi comunitară, raportate la noţiuni de educaţie civică. Programa prevede că vor fi învăţaţi să se comporte la şcoală, în familie, pe stradă, în mijloacele de transport în comun, în sala de spectacole, în excursie şi la muzeu. De asemenea, cadrele didactice îi vor învăţa pe copii normele de igienă personală şi de comportament moral-civic bazate pe respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi, cinstea, sinceritatea şi grija faţă de lucrurile încredinţate.

La disciplina Comunicare în limba română, copiii vor învăța să reproducă ghicitori și poezii scurte, să formuleze mesaje despre sine (nume, vârstă, adresă) sau despre animalele și culorile preferate.

În cadrul disciplinei Dezvoltare personală se formează în primul rând abilități și se dezvoltă atitudini. Se dorește ca prin această disciplină să se facă saltul de la învățământul tradițional centrat pe informații/cunoștințe la educația formativă, care îi sprijină pe elevi în dezvoltarea de abilități și atitudini pentru viață, a unui stil de viață sănătos, a unor atitudini de apreciere a similitudinilor și diferențelor, de respect pentru sine și pentru ceilalți. Totodată, profesorii vor fi capabili să identifice interesul copiilor pentru o carieră, prin asociere cu hobby-urile, jocurile și activitățile preferate ale acestora.

O altă disciplină este Tehnologii de informare si comunicare (jocul cu calculatorul), în cadrul căreia copiii se vor familiariza cu aplicațiile și softurile digitale simple în domeniul calculatoarelor. Astfel, copiii vor învăța cum să închidă și să deschidă un computer și vor afla funcțiile instrumentelor de comandă pentru rularea de aplicații și softuri simple (click, dublu click, sus, jos, stânga, dreapta, salvează, ieşire, etc).

Tot în cadrul acestei discipline, copiilor li se vor furniza informații despre componentele videoproiectorului, ale aparatului de fotografiat și ale hard-ului unui computer: unitate centrală, tastatura, mouse, monitor, boxe, microfon etc.

În ceea ce privește Religia, profesorii sunt liberi să organizeze vizite la biserici, excursii la mănăstiri sau la alte lăcașuri de cult, pentru a oferi copiilor o imagine de ansamblu a elementelor ce definesc viața creștinilor. Activitățile de învățare cuprinse în programa școlară sunt diverse și interactive, adaptate la vârsta copiilor, astfel că învățarea se va realiza printr-o serie de jocuri și activități extracurriculare care vor dezvolta abilitățile copiilor de integrare în societate.

 

Parteneriatul dintre Şcoală și Familie în avantajul copilului.

Şcoală + Familie = Reușită

Părinţii pot facilita dezvoltarea copiilor prin:

 • identificarea punctelor forte şi a intereselor copilului şi oferirea de oportunităţi de dezvoltare a acestor;
 • discutarea erorilor şi insucceselor ca oportunităţi de învăţare şi asistarea copilului în identificarea unor soluţii mai eficiente pentru depăşirea viitoarelor obstacole (ceea ce dezvoltă metacogniţia);
 • creşterea simţului responsabilităţii prin implicarea în sarcini gospodăreşti adecvate vârstei;
 • oferirea unor reguli clare şi pe înţelesul copilului despre comportamente potrivite sau nepotrivite;
 • limitarea timpului petrecut la TV sau pe internet şi oferirea suportului pentru activităţile şcolare;
 • aprecierea efortului depus de copil şi stabilirea unor aşteptări care nu sunt prea distanţate de potenţialul actual al copilului.

 

Părinţii au o influenţă mai mare în ceea ce priveşte performanţa şcolară, simţul responsabilităţii, comportamentul faţă de adulţi, iar grupul de prieteni e important pentru învăţarea cooperării, a negocierii şi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale.

Dezvoltarea este influenţată atât de factorii genetici cât şi de mediul în care trăieşte copilul. Atât potenţialul transmis genetic cât şi experienţele din cadrul familiei, al şcolii sau interacţiunile cu alţi copii sunt importante pentru dezvoltarea cognitivă şi socio-emoţională a copilului.

 

Lucruri pe care le puteți face cu copilul dumneavoastră acasă pentru a-l ajuta în activitatea de la școală:

 Citiți-i copilului și cereți-i să vă povestească;

 Întrebați-l despre școală și arătați-vă interesați de ceea ce învață;

 Asigurați-vă că vin odihniți la școală;

 

Cum comunicăm?

Educația este un parteneriat între familie și școală. Apreciez implicarea părinților la toate nivelurile și vă încurajez să devenim parteneri în educarea copilului dumneavoastră. Pentru ca acest parteneriat să fie eficient, trebuie să stabilim căi de comunicare eficiente.

Numărul de locuri pentru anul școlar 2024-2025:

 • Școala Primară ”Lucian Valea” Valea Mare – 4 locuri
 • Școala Gimnazială ”Enea Grapini” Șanț – 2 clase – 40 locuri

Înscrierea în clasa pregătitoare, etapa I, se realizează de către părinți sau tutori legali, în perioada

11 APRILIE – 14 MAI 2024

la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Enea Grapini” Șanț, str. Principală, Nr. 878, după următorul program:

                           Luni – Joi – 11:00 – 13:00

                           Vineri – 10:00-12:00

Documente necesare:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE DE LA SECRETARIATUL ȘCOLII
 2. COPIE ȘI ORIGINAL CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL
 3. COPIE CARTE DE IDENTITATE PĂRINTE/TUTORE LEGAL; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 4. RECOMANDAREA DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE (acolo unde este cazul, adică pentru copiii care împlinesc 6 ani după 31 august 2024).
 5. AVIZUL MEDICULUI DE FAMILIE DIN CARE REZULTĂ FAPTUL CĂ PREȘCOLARUL ESTE APT PENTRU ȘCOALĂ.