Acasă

Mult succes în noul an şcolar 2023-2024!!!!

 

 

VIZIUNEA ŞCOLII

          O şcoală care, printr-un învăţământ de calitate, să-l ajute pe copil să se descopere pe sine însuşi, să devină util pentru el şi pentru ceilalţi.

MISIUNEA ŞCOLII

          Schimbarea mentalităţii negative, în favoarea unei gândiri pozitive, permisive, creative atât la elevi cât şi la dascăli, considerând elevul ca partener în educaţie şi subiect al autoeducaţiei.

          Scopul şcolii noastre este de a crea o şcoală deschisă, credibilă în faţa părinţilor şi a comunităţii locale, care să răspundă nevoilor de educaţie. Printr-o ofertă curriculară atractivă si, prin formarea unui corp profesoral stabil, titular şi bine pregătit profesional, prin derularea de proiecte şi programe educaţionale specifice, vom forma o personalitate umană complexă.

          Valorile pe care le promovăm sunt: comunicarea, spiritul de echipă, toleranţa, EGALITATEA DE SANSE, educaţia pentru drepturile omului.